Darbo užmokestis

2023 metai

2024 metai
Pareigybės pavadinimas Pareigybių
skaičius
Vidutinis darbo užmokestis Pareigybių
skaičius
Vidutinis darbo užmokestis,
I ketv.
 Administracijos direktorius 1 * 1 *
Administracijos ekspertas 1 * 1 *
Administracijos vyriausiasis specialistas 1 * 1 *
Administracijos vyresnysis specialistas (vyriausiasis buhalteris) 1 * 1 *

Pastaba
*– Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis skelbiamas tik gavus jo sutikimą (LRV 2009 m. Gruodžio 16 d. nutarimas Nr. 1721 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo“ ( Žin. 2009, Nr.154-6976)). Sutikimo negavus, darbo užmokesčio duomenys neskelbiami.