Partnerių grupė

Telšių regiono plėtros tarybos kolegijos Partnerių grupė sudaryta Telšių regiono plėtros tarybos kolegijos 2021 m. gegužės 17 d. sprendimu Nr. K/S-3 „Dėl Patariamosios kolegijos partnerių grupės sudarymo“ (2022 m. balandžio 6 d. sprendimas Nr. K/S-12 „Dėl Telšių regiono plėtros tarybos kolegijos 2021 m. gegužės 17 d. sprendimo Nr. KS-3 „Dėl patariamosios kolegijos partnerių grupės sudarymo“ pakeitimo“, 2023 m. rugpjūčio 10 d. sprendimas Nr. K/S-25 „Dėl patariamosios kolegijos partnerių grupės sudėties keitimo“):

 

Eil. Nr.

Atstovo vardas, pavardė

Deleguojanti organizacija

 
Verslo organizacijų interesų grupė
1. Toma Kontrimaitė Asociacija „Investors‘ Forum“ Mažeikių r. sav.
2. Algimantas Galminas Lietuvos darbdavių konfederacija Telšių r. sav.
3. Jolanta Norvaišienė Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija Telšių r. sav.
4. Liudas Skierus Lietuvos pramonininkų konfederacija Plungės r. sav.
5. Andriejus Stančikas Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmai Plungės r. sav.
6. Laura Vyšniauskaitė Lietuvos verslo konfederacija Mažeikių r. sav.
Profesinių sąjungų organizacijų grupė
1. Rita Rimeikienė Lietuvos profesinė sąjunga „Sandrauga“ Telšių r. sav.
2. Lina Dijokienė Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija Telšių r. sav.
Bendruomeninių ir kitų nevyriausybinių organizacijų interesų grupė
1. Lilia Baltutienė Nevyriausybinių organizacijų taryba Mažeikių r. sav.
2. Vilija Austienė Nevyriausybinių organizacijų taryba Telšių r. sav.
3. Jūratė Damanskienė Nevyriausybinių organizacijų taryba Telšių r. sav.
4. Jonas Mockūnas Nevyriausybinių organizacijų taryba Plungės r. sav.
5. Dalia Pušinaitė Nevyriausybinių organizacijų taryba Telšių r. sav.
6. Rima Jokubauskienė Nacionalinė bendruomeninių organizacijų taryba Plungės r. sav.