Regiono plėtros plano įgyvendinimo ataskaitos

2022-2030 m. Telšių regiono plėtros plano stebėsena
Telšių regiono plėtros plano 2014 – 2020 m. stebėsena