Kvietimų planai

Telšių regiono kvietimų teikti projektų įgyvendinimo planus planai:

Pagal pažangos priemonę Nr. LT028-04-01-01 „Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas
Pagal pažangos priemonę Nr. LT028-05-01-02 „Socialinių paslaugų infrastruktūros ir paslaugų plėtra“
Pagal pažangos priemonę Nr. LT028-01-01-04 „Darbo vietų pasiekiamumo ir paslaugų prieinamumo didinimas“
Pagal pažangos priemonę Nr. LT028-05-03-03 „Sveikatos prevencijos skatinimas“
Pagal pažangos priemonę Nr. LT028-03-01-05 "Vandentvarkos sistemų plėtra ir modernizavimas"
Pagal pažangos priemonę Nr. LT028-03-02-06 „Aplinkos taršos mažinimas“
Pagal pažangos priemonę LT028-05-04-07 „Ilgalaikės priežiūros paslaugų prieinamumo didinimas“