Partnerių grupė

Kolegija iš darbdavių, profesinių sąjungų organizacijų, bendruomeninių ir kitų nevyriausybinių organizacijų (toliau – partneriai) atstovų sudaro patariamąją kolegijos partnerių grupę.

 

Partnerių grupė:

  • svarsto regiono plėtros plano ir jo pakeitimų, regiono plėtros tarybos sprendimų dėl projektų pripažinimo regioninės svarbos projektais, taip pat regiono plėtros plano įgyvendinimo ataskaitų projektus ir dėl šių dokumentų teikia išvadas kolegijai;
  • kolegijos prašymu svarsto kitus su nacionalinės regioninės politikos tikslo ir uždavinių įgyvendinimu regione susijusius klausimus ir teikia nuomonę kolegijai;
  • savo iniciatyva gali svarstyti bet kurį kolegijoje svarstomą klausimą ir teikti dėl jo nuomonę kolegijai.