Viešieji pirkimai

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INFORMACIJA

Telšių regiono plėtros taryboje per einamuosius finansinius metus prekėms, paslaugoms ir darbams įsigyti sudaromų sutarčių bendra vertė neviršija 30 000 Eur (trisdešimt tūkstančių eurų) (be pridėtinės vertės mokesčio), todėl atliekant šiuos pirkimus, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimai netaikomi, išskyrus šio įstatymo 17 ir 96 straipsnius.