Regiono plėtros planas

Nuo 2021 m. kovo 1 d. regiono plėtos plano pakeitimai ir jų aktualios redakcijos skelbiamos Teisės aktų registre (e-tar.lt)

Telšių regiono plėtros planas 2014 – 2020 metams
Telšių regiono plėtros plano 2014 – 2020 m. pakeitimai iki 2017-03-28