Regiono plėtros planas

2022-2030 m. Telšių regiono plėtros planas:

Dėl Telšių regiono plėtros tarybos 2023 m. kovo 10 d. sprendimo Nr. K/S-5 „Dėl 2022–2030 m. Telšių regiono plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimo

 

Regiono plėtos plano pakeitimai ir jų aktualios redakcijos skelbiamos Teisės aktų registre (e-tar.lt)

     2022-2030 m. Telšių regiono plėtros plano pažangos priemonių pagrindimo aprašai

Nr. LT-028-04-01 „Padidinti švietimo paslaugų prieinamumą“
Nr. LT028-01-01-04 „Darbo vietų pasiekiamumo ir paslaugų prieinamumo didinimas“
Nr. LT028-05-03-03 „Sveikatos prevencijos skatinimas“
Nr. LT028-05-01-02 „Socialinių paslaugų infrastruktūros ir paslaugų plėtra“
Nr. LT028-03-01-05 „Vandentvarkos sistemų plėtra ir modernizavimas“
Nr. LT028-03-02-06 „Aplinkos taršos mažinimas“
Nr. LT028-05-04-07 "Ilgalaikės priežiūros paslaugų plėtra"

Telšių regiono plėtros planas 2014 – 2020 metams:

Dėl Telšių regiono plėtros tarybos 2013 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. 51/10S-75 „Dėl Telšių regiono plėtros plano 2014–2020 metams patvirtinimo“ pakeitimo

 

Nuo 2021 m. kovo 1 d. regiono plėtos plano pakeitimai ir jų aktualios redakcijos skelbiamos Teisės aktų registre (e-tar.lt).

Telšių regiono plėtros planas 2014 – 2020 metams
Telšių regiono plėtros plano 2014 – 2020 m. pakeitimai iki 2017-03-28