Asmens duomenų apsauga

Už Asmens duomenų tvarkymo taisyklių įgyvendinimo priežiūrą atsakinga Telšių regiono plėtros tarybos vyriausioji specialistė Evelina Lenkauskienė (tel. 8 444 41439, el. p. evelina.lenkauskiene@telsiuregionas.lt).