• Pradžia
 • >
 • 2024 m. balandžio 16 d. įvyko Telšių regiono plėtros tarybos kolegijos posėdis

2024 m. balandžio 16 d. įvyko Telšių regiono plėtros tarybos kolegijos posėdis

2024-04-17 | KOLEGIJOS POSĖDŽIAI

2024 m. balandžio 16 d. įvyko Telšių regiono plėtros tarybos kolegijos posėdis, kuriame:

 

Išklausyti ir aptarti pristatymai:

 • Informaciją apie funkcinių zonų ir miestų plėtros strategijų rengimo, kitų Sanglaudos fondo investicijų planavimo aktualijas ir terminus pateikė Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos grupės vadovė Rasa Tamulevičiūtė;
 • Baigiamą rengti 2023–2029 m. Telšių regiono funkcinės zonos strategijos projektą, kuris bus teikiamas derinti su Vidaus reikalų ministerija ir pristatomas regiono savivaldybių tarybose pristatė Laima Dockevičienė, Rietavo TVIC direktorė;
 • Informaciją apie ESO ir savivaldybių bendradarbiavimą pristatė ESO Paslaugų tarnybos vadovė Agnė Domarkienė. Pristatyta ir aptarta aktuali informacija apie išmaniosios apskaitos diegimą,  įgyvendintas ir planuojamas tinklo investicijas regione, objektų prijungimo prie elektros tinklo įmokos apskaičiavimą, atsinaujinančių išteklių (saulės) prijungimo prie ESO tinklų naujienas, EV stotelių prijungimą ir paramą savivaldybėms.
 • Informaciją apie M. Čiuželio labdaros ir paramos fondo projektą „Sidabrinė Linija“ ir veiklą pristatė Jonas Mockūnas, M. Čiuželio labdaros ir paramos fondo partnerysčių koordinatorius. Bendravimas telefonu su vyresnio amžiaus vienišais žmonėmis gerina senjorų emocinę sveikatą, stiprina socialinius ryšius ir yra skirtas labiausiai pažeidžiamai visuomenės grupei. Sidabrinės Linijos veiklai vykdyti ir plėtoti reikalinga parama ir bendradarbiavimas. Kolegija šiltai sutiko idėją, kad kartu galime gerinti senjorų gyvenimo situaciją ir paragino remti.

Patvirtinti šie Telšių regiono plėtros plano 2022–2030 m. (Planas) pakeitimai:

 • Priimtas sprendimas, atveriantis kelią investuoti regionines Europos Sąjungos fondų lėšas sveikatos apsaugos sritį – ilgalaikės priežiūros paslaugas: Planas papildytas pažangos priemone LT028-05-04-07 „Ilgalaikės priežiūros paslaugų prieinamumo didinimas“, kurioje suplanuota 4,4 mln. Eur investicijų (iš jų – 3,7 mln. Eur ES lėšų) Telšių regiono savivaldybėse. Įgyvendinant pažangos priemonę, Ilgalaikės priežiūros paslaugų prieinamumas bus padidintas šioms tikslinėms grupėms:
 • Asmenims, kuriems reikalingos paliatyviosios pagalbos paslaugos – Telšių rajono  savivaldybėje. VšĮ Regioninėje Telšių ligoninėje Kalno g. 40, Telšiuose, stacionarinių  paliatyviosios pagalbos paslaugų vietų skaičius bus padidintas 11 vnt., bus suformuotas atskiras struktūrinis paliatyviosios pagalbos padalinys ligoninėje.  Taip pat bus steigiamas paliatyviosios pagalbos dienos centras suaugusiems Telšių mieste su 8 paslaugų vietomis, centras bus aprūpintas medicinine įranga, priemonėmis, baldais bei elektra varoma transporto priemone (12 vietų autobusas) su įkrovimo stotele.
 • Asmenims, sergantiems senatvine demensija ir (ar) Alzheimerio ligomis – plėtra planuojama Mažeikių, Plungės ir Telšių rajono savivaldybėse, sukuriant naujausius teisės aktų reikalavimus atitinkančią  infrastruktūrą. Mažeikių rajono savivaldybėje paslaugų vietų skaičių planuojama padidinti 9 vietomis, pastatyti Sedos PSPC palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės 300 m2 ploto priestatą, įsigyti  reikalingą įrangą ir baldus. Plungės rajono savivaldybėje planuojama pastatyti naują apie 400 m2 ploto, 12 paslaugų vietų pastatą  adresu J. Tumo-Vaižganto g. 89, Plungėje,  aprūpinti medicinine įranga, priemonėmis ir baldais. Telšių rajono savivaldybėje planuojama rekonstruoti ir pritaikyti Telšių rajono PSPC Varnių skyriaus (Ligoninės g. 3, Varnių mst.) apie 629 mploto  patalpas, įkurti 12 reikalavimus atitinkančių paslaugų vietų demencija ir (ar) Alzhaimerio ligomis sergantiems asmenims, aprūpinti jas medicinine įranga, priemonėmis ir baldais.
 • Asmenims, kuriems reikalingos ambulatorinės slaugos paslaugos namuose.  Mažeikių, Telšių rajono ir Rietavo savivaldybėje veikiančios ambulatorinės slaugos paslaugos namuose (ASPN) paslaugas teikiančios mobiliosios komandos bus aprūpintos elektromobiliais su įkrovimo stotelėmis, darbui ir paslaugoms teikti reikalinga įranga ir priemonėmis. Gydymo įstaigos savivaldybės galės suteikti ASPN paslaugų didesniam asmenų skaičiui, paslaugos bus teikiamos ne tik vakarais, bet ir savaitgaliais, pacientams bus sudarytos sąlygos gyventi ir gydytis namuose, gaunant  jiems reikalingas ASPN paslaugas. Bus sudarytos prielaidos stacionarinių gydymo paslaugų poreikio mažėjimui.Įgyvendinant projektus, bus sukurta nauja arba modernizuota sveikatos priežiūros infrastruktūra, kurios talpumas  – 499 asmenys per metus, o šios infrastruktūros naudotojų skaičius sudarys 452 naudotojus per metus.
 • Priimtas sprendimas padidinti  pažangos priemonės Nr. LT028-03-01-05 „Vandentvarkos sistemų plėtra ir modernizavimas“ veiklų apimtis Plungės rajono savivaldybėje. Šios savivaldybės projektas papildytas trimis veiklomis – nuotekų valyklų rekonstrukcija Stanelių, Aleksandravo ir Milašaičių kaimuose. Padidintas pažangos lėšų projektui įgyvendinti biudžetas. Bus pasiektas ženkliai aukštesnis rezultato rodiklis, gyventojų, prisijungusių bent prie antrinio viešojo nuotekų valymo įrenginių skaičius padidės 455 gyventojais (iki 1888 asmenų).  Galimybė finansuoti nuotekų valyklų rekonstrukciją ES lėšomis atsirado AM patvirtinus finansavimo gairių pakeitimą, kuriuo nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija, siekiant užtikrinti azoto/fosforo išvalymo rodiklius, taikomus nuo 2027 m. gruodžio 31d.,  tapo tinkama finansuoti.