2024-06-26 | KOLEGIJOS POSĖDŽIAI

Telšių regiono plėtros tarybos kolegijos posėdyje 2024 m. birželio 26 d. pasirašytas  savivaldybių susitarimas dėl  bendrų veiksmų įgyvendinant funkcinės zonos strategiją

2024 m. birželio 26 d.  įvyko Telšių regiono plėtros tarybos kolegijos posėdis, kuriame regiono savivaldybių Merai, dalyvaujant VRM viceministrui Arnoldui Abramavičiui,  pasirašė susitarimą dėl 2024–2029 m. Telšių regiono funkcinės zonos strategijos (toliau – Strategija)  įgyvendinimo (toliau –Susitarimas).

Strategija bus įgyvendinama visoje Telšių regiono teritorijoje – funkcinėje zonoje, apimančioje Telšių, Mažeikių, Plungės rajonų ir Rietavo savivaldybes. Jai įgyvendinti numatyta 30 217 757 Eur ES paramos lėšų.

Įgyvendinant strategiją bus siekiama:

  • pritraukti investuotojus pritaikant infrastruktūrą investicijoms ir verslo plėtrai;
  • didinti regiono patrauklumą, matomumą bei žinomumą pritaikant lankymui gamtos ir kultūros objektus, puoselėjant etninę kultūrą ir identitetą;
  • sudaryti prielaidas didinti paslaugų SVV apimtis ir įvairovę.

Susitarimo pasirašyme dalyvavęs VRM viceministras Arnoldas Abramavičius palinkėjo, kad Strategijos įgyvendinimas regione vyktų sklandžiai, pasidalijo mintimis apie regioninio planavimo  aktualijas ir iššūkius.

Regiono plėtros tarybos kolegijos posėdyje nagrinėti kiti svarbūs klausimai:

  • Informaciją apie regioninės svarbos projektų  „Modernios ir inovatyvios laiptų gamybinės įmonės įkūrimas Plungėje“ (UAB „NT projektai“) ir  „Vielos tempimo ir armatūros gamybos cechai“ (UAB „Litspringas“) įgyvendinimo eigą, būklę ir vertinimo rezultatus pristatė Telšių regiono plėtros tarybos administracijos direktorė Julijana Gnadl ir Plungės rajono savivaldybės meras Audrius Klišonis. Akcentuota, kad regiono plėtros tarybos sprendimuose nustatyti projektų įgyvendinimo rezultatai siekiami, didelės rizikos, kad jie nebus pasiekti, nėra, projektų įgyvendinimo trūkumų nenustatyta.

Patvirtinti šie Telšių regiono plėtros plano 2022–2030 m. (Planas) pakeitimai:

  • Planas ir pažangos priemonė Nr. LT028-03-02-06 „Aplinkos taršos mažinimas” papildyta nauja veikla „Žaliosios infrastruktūros plėtra urbanizuotoje aplinkoje“, kurią planuoja įgyvendinti Mažeikių rajono savivaldybė projektu „Žaliosios infrastruktūros plėtra Mažeikių miesto urbanizuotoje aplinkoje“. Planuojama parengti Mažeikių miesto Žalinimo planą ir įgyvendinti jame numatytus sprendinius, plėtojant žaliąją infrastruktūrą Mažeikių miesto urbanizuotoje teritorijoje.
  • Priimtas sprendimas sumažinti pažangos priemonės LT028-03-01-05 „Vandentvarkos sistemų plėtra ir modernizavimas“ veiklų apimtis Plungės rajono savivaldybėje, atsisakant vandens ir nuotekų tinklų plėtros Milašaičių kaime.
  • Patvirtinti vienu ketvirčiu vėlesni projekto „Nuotekų tvarkymo infrastruktūros įrengimas Telšių rajono savivaldybės Upynos kaime“ pradžios ir pabaigos terminai.
  • Padidinti pažangos priemonės Nr. LT028-05-01-02 „Socialinių paslaugų infrastruktūros ir paslaugų plėtra“ projektų biudžetai: 2 „Socialinio būsto plėtra Plungės rajono savivaldybėje“, 2.2 „Dienos centro vaikams su intelekto ir psichikos negalia ir jų šeimoms sukūrimas Telšių rajono savivaldybėje”, 2.9 „Atvirojo darbo su jaunimu infrastruktūros plėtra Rietavo savivaldybėje”.

Po posėdžio – Telšių regiono plėtros tarybos kolegija su VRM viceministru Arnoldu  Abramavičiu