• Pradžia
 • >
 • Apie Telšių regiono plėtros tarybos kolegijos posėdį 2024 m. kovo 14 d.

Apie Telšių regiono plėtros tarybos kolegijos posėdį 2024 m. kovo 14 d.

2024-03-15 | KOLEGIJOS POSĖDŽIAI

2024 m. kovo 14 d. įvyko Telšių regiono plėtros tarybos kolegijos posėdis, kuriame:

 • Patvirtinta Telšių regiono plėtros plano 2014–2020 metams įgyvendinimo ataskaita už 2023 metus. Iš viso Telšių regione 2014-2020 m. finansavimo laikotarpiu įgyvendinus 104 projektus, investuota 62,9 mln. Eur arba 98,1 proc. numatyto skirti finansavimo (64,2 mln. Eur). Dar 12 projektų yra baigiami įgyvendinti ir bus užbaigti per 2024 m.
 • Apsvarstytas Telšių regiono plėtros tarybos 2023 m. metinių ataskaitų rinkinys ir priimtas sprendimas siūlyti Telšių regiono plėtros tarybos visuotiniam dalyvių susirinkimui jį tvirtinti;
 • Patvirtintas Telšių regiono plėtros tarybos 2024 metų veiklos planas;

Patvirtinti Telšių regiono plėtros plano 2022–2030 m. pakeitimai:

 • Priimtas sprendimas, atveriantis kelią investuoti regionines Europos Sąjungos fondų lėšas atliekų tvarkymo srityje: Planas papildytas pažangos priemone NR. LT028-03-02-06 „Aplinkos taršos mažinimas“, kurioje suplanuota 4,1 mln. Eur investicijų (iš jų – 3,5 mln. Eur ES lėšų) į rūšiuojamojo atliekų surinkimo skatinimą Telšių regiono savivaldybėse. Planuojamą projektą įgyvendins pareiškėjas UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ su partneriais – keturių savivaldybių administracijomis.
 • Pakeisti pažangos priemonės Nr. LT028-05-01-02 „Socialinių paslaugų infrastruktūros ir paslaugų plėtra“ projektų duomenys (projekto 1.4 „Socialinio būsto plėtra Telšių rajono savivaldybės gyventojams”; projekto 2.2 Dienos centro vaikams su proto ir psichikos negalia ir jų šeimoms Telšių rajone sukūrimas”; projekto 2.9 „Atvirojo darbo su jaunimu infrastruktūros plėtra Rietavo savivaldybėje”).
 • Pakeisti pažangos priemonės „Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas“ duomenys, išbrauktas projektas 1.6 „Infrastruktūros pritaikymas neįgaliesiems Plungės „Saulės“ gimnazijoje“, vietoje jo įrašytas projektas „Infrastruktūros pritaikymas neįgaliesiems Plungės Senamiesčio mokykloje“.
 • Pakeisti pažangos priemonės „Darbo vietų pasiekiamumo ir paslaugų prieinamumo didinimas“ duomenys, padidintos projekto 1.4 „Viešojo transporto priemonių informacinės sistemos sukūrimas ir įdiegimas Mažeikiuose” pažangos lėšos pagal finansavimo šaltinius.

Telšių regiono plėtros tarybos kolegijos posėdyje pristatyti du pranešimai.

 • Užimtumo tarnybos Šiaulių klientų aptarnavimo departamento direktorius Raimondas Šukys pristatė informaciją apie gyventojų užimtumo statistiką ir tendencijas bei problemas, planuojamas įgyvendinti aktyvios darbo rinkos politikos priemones 2024 m. Telšių regione.
 • UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ direktorius Vidimantas Domarkas pristatė informaciją apie atliekų tvarkymą ir mišrių komunalinių atliekų apdorojimą mechaninio biologinio ar mechaninio apdorojimo įrenginiuose 2023 m. Telšių regiono savivaldybėse.