• Pradžia
  • >
  • ĮVYKO KOLEGIJOS POSĖDIS RAŠYTINĖS PROCEDŪROS TVARKA

ĮVYKO KOLEGIJOS POSĖDIS RAŠYTINĖS PROCEDŪROS TVARKA

2023-10-05 | KOLEGIJOS POSĖDŽIAI

2023 m. rugsėjo 28 d. – spalio 4 d. vyko Telšių regiono plėtros tarybos kolegijos posėdis rašytinės procedūros tvarka.

Kolegijos posėdyje:

  • Pritarta Telšių regiono plėtros plano 2014–2020 metams pakeitimui;
  • Pakeistas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014 – 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonės Nr. 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių vystymas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai  finansuoti  Telšių  regiono  projektų  sąrašas;
  • Pakeistas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonės Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Telšių regiono projektų sąrašas;
  • Patvirtintas Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų Telšių regiono žemėlapis.

 

Su priimtais sprendimais galite susipažinti: https://telsiuregionas.lt/tarybos-veikla/kolegija/darbotvarkes-sprendimai-ir-protokolai/