2023 m. kovo 10 d. Telšių regiono plėtros tarybos kolegijos posėdyje buvo patvirtintas 2022 -2030 m. Telšių regiono plėtros planas su pirmąja pažangos priemone „Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas“. Švietimo srities projektams numatyta 5,47 mln. Eur, iš kurių 4,65 mln. Eur Europos Sąjungos lėšos.

Pažangos priemonės lėšomis numatoma investuoti į:

  • naujų ikimokyklinio ugdymo vietų kūrimą – planuojama sukurti 230 naujų vietų;
  • universalaus dizaino elementų ir kitų inžinerinių priemonių (pandusai, keltuvai, liftai, taktiliniai ir kiti sprendimai) įrengimą ugdymo įstaigose – planuojama investuoti į 5 bendrojo ugdymo mokyklas.

2022 – 2030 metų Regionų plėtros programoje Telšių regionui numatyta 94,88 mln. Eur Europos Sąjungos pažangos lėšų (iš jų tvariai miestų plėtrai ne mažiau kaip 9, 79 mln.).

Su parengtais dokumentais galite susipažinti čia:

2022 -2030 m. Telšių regiono plėtros planas

Pažangos priemonės „Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas“ pagrindimo aprašas

 

2023 m. kovo 1 d. vyko Telšių regiono plėtros tarybos kolegijos (toliau – Kolegija) posėdis. Posėdžio metu pristatyta informacija apie Telšių regioninio atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021-2027 m. plano projekto rengimo eigą bei pateikta Telšių regiono atliekų tvarkymo centro informacija apie atliekų tvarkymą ir mišrių komunalinių atliekų apdorojimą mechaninio biologinio ar mechan

inio apdorojimo įrenginiuose.

Kolegija nusprendė pritarti Telšių regiono plėtros plano 2014–2020 metų (toliau – Telšių regiono plėtros planas) įgyvendinimo ataskaitai už 2022 metus. Pristatyta, kad šiuo metu yra išmokėta 85,5 proc. Telšių regiono plėtros plane suplanuotų lėšų iš Europos Sąjungos fondų ar kitų finansavimo šaltinių ir valstybės biudžeto, t. y. iš 64,4 mln. Eur išmokėta 55,3 mln. Eur. Telšių regiono plėtros plane iš 116 suplanuotų projektų vis dar įgyvendinami 29 projektai.

Posėdyje Kolegija įvertino Telšių regiono plėtros tarybos 2022 metų ataskaitų rinkinį ir pasiūlė jį Telšių regiono plėtros tarybos visuotiniam dalyvių susirinkimui tvirtinti. Taip pat Kolegija pritarė Telšių regiono plėtros tarybos 2023 m. metiniam veiklos planui.

Telšių regiono plėtros plane įgyvendintų projektų nuotraukos:

2023 m. vasario 22 d. vyko mokymai – diskusija dėl Telšių regiono funkcinės zonos „Turizmas, kultūra ir verslas“ strategijos veiksmų įgyvendinimo plano, kuriuos organizavo Telšių regiono plėtros tarybos kolegijos sprendimu numatytas Telšių regiono turizmo, kultūros ir verslo funkcinės zonos koordinatorius – „Rietavo turizmo ir verslo informacijos centras“. Mokymuose – diskusijoje dalyvavo VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros (toliau – CPVA) ekspertai, Telšių regiono plėtros tarybos ir savivaldybių atstovai, verslo ir turizmo sričių atstovai.

Mokymų – diskusijos metu peržiūrėti Telšių regiono savivaldybių pateikti 35 projektiniai pasiūlymai įtraukimui į Telšių regiono funkcinės zonos „Turizmas, kultūra ir verslas“ strategijos projektą. Pasiūlymuose suplanuota 30,2 mln. Eur Europos Sąjungos lėšų. CPVA ekspertas Gediminas Česonis akcentavo, kad Telšių regiono funkcinės zonos „Turizmas, kultūra ir verslas“ strategijos esmė yra bendri investiciniai veiksmai, kurie kurtų bendrumą regione.