Naujienos

2023 m. rugpjūčio 10 d. nuotoliniu būdu vyko Telšių regiono plėtros tarybos kolegijos (toliau – Kolegija) posėdis.

2023 m. rugpjūčio 10 d. 13 val. 30 min. nuotoliniu būdu vyks Telšių regiono plėtros tarybos kolegijos posėdis.

Darbotvarkės projektas

2023 m. liepos 4 d. vyko Telšių regiono plėtros tarybos kolegijos posėdis, kuriam pirmininkauti pradėjo Jonas Eugenijus Bačinskas.

2023 m. liepos 4 d. 9 val. Didžiojoje salėje, Žemaitės g. 14, Telšiuose vyks naujos sudėties Telšių regiono plėtros tarybos kolegijos posėdis.

Darbotvarkės projektas

2023 m. birželio 15 d. vyko Telšių regiono plėtros tarybos visuotinis dalyvių susirinkimas.

2023 m. birželio 12 d. vyko Telšių regiono savivaldybių ir Telšių regiono plėtros tarybos administracijos specialistų mokymai, kurių metu pranešimus skaitė Vidaus reikalų ministerijos ir Centrinės projektų valdymo agentūros atstovai. Dalyviai atstovavo strateginio planavimo, turizmo ir verslo sritis.

2023 m. birželio 6 d. Centrinės projektų valdymo agentūra, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Telšių regiono plėtros taryba suderino Telšių regiono kvietimų teikti projektų įgyvendinimo planus planą pagal 2022 – 2030 m. Telšių regiono plėtros plano pažangos priemonę Nr. LT-028-04-01-R01 „Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas“.

2023 m. birželio 1 – 2 d. Palangoje vyko Lietuvos regionų plėtros tarybų administracijų patirties pasidalijimo konferencija.

2023 m. balandžio 4 d. Rietave įvyko paskutinis šios kadencijos Telšių regiono plėtros tarybos kolegijos posėdis.

2023 m. kovo 10 d. Telšių regiono plėtros tarybos kolegijos posėdyje buvo patvirtintas 2022 -2030 m. Telšių regiono plėtros planas su pirmąja pažangos priemone „Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas“. Švietimo srities projektams numatyta 5,47 mln. Eur, iš kurių 4,65 mln. Eur Europos Sąjungos lėšos.

Pažangos priemonės lėšomis numatoma investuoti į:

  • naujų ikimokyklinio ugdymo vietų kūrimą – planuojama sukurti 230 naujų vietų;
  • universalaus dizaino elementų ir kitų inžinerinių priemonių (pandusai, keltuvai, liftai, taktiliniai ir kiti sprendimai) įrengimą ugdymo įstaigose – planuojama investuoti į 5 bendrojo ugdymo mokyklas.

2022 – 2030 metų Regionų plėtros programoje Telšių regionui numatyta 94,88 mln. Eur Europos Sąjungos pažangos lėšų (iš jų tvariai miestų plėtrai ne mažiau kaip 9, 79 mln.).

Su parengtais dokumentais galite susipažinti čia:

2022 -2030 m. Telšių regiono plėtros planas

Pažangos priemonės „Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas“ pagrindimo aprašas

 

2023 m. kovo 1 d. vyko Telšių regiono plėtros tarybos kolegijos (toliau – Kolegija) posėdis. Posėdžio metu pristatyta informacija apie Telšių regioninio atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021-2027 m. plano projekto rengimo eigą bei pateikta Telšių regiono atliekų tvarkymo centro informacija apie atliekų tvarkymą ir mišrių komunalinių atliekų apdorojimą mechaninio biologinio ar mechan

inio apdorojimo įrenginiuose.

Kolegija nusprendė pritarti Telšių regiono plėtros plano 2014–2020 metų (toliau – Telšių regiono plėtros planas) įgyvendinimo ataskaitai už 2022 metus. Pristatyta, kad šiuo metu yra išmokėta 85,5 proc. Telšių regiono plėtros plane suplanuotų lėšų iš Europos Sąjungos fondų ar kitų finansavimo šaltinių ir valstybės biudžeto, t. y. iš 64,4 mln. Eur išmokėta 55,3 mln. Eur. Telšių regiono plėtros plane iš 116 suplanuotų projektų vis dar įgyvendinami 29 projektai.

Posėdyje Kolegija įvertino Telšių regiono plėtros tarybos 2022 metų ataskaitų rinkinį ir pasiūlė jį Telšių regiono plėtros tarybos visuotiniam dalyvių susirinkimui tvirtinti. Taip pat Kolegija pritarė Telšių regiono plėtros tarybos 2023 m. metiniam veiklos planui.

Telšių regiono plėtros plane įgyvendintų projektų nuotraukos:

2023 m. vasario 22 d. vyko mokymai – diskusija dėl Telšių regiono funkcinės zonos „Turizmas, kultūra ir verslas“ strategijos veiksmų įgyvendinimo plano, kuriuos organizavo Telšių regiono plėtros tarybos kolegijos sprendimu numatytas Telšių regiono turizmo, kultūros ir verslo funkcinės zonos koordinatorius – „Rietavo turizmo ir verslo informacijos centras“. Mokymuose – diskusijoje dalyvavo VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros (toliau – CPVA) ekspertai, Telšių regiono plėtros tarybos ir savivaldybių atstovai, verslo ir turizmo sričių atstovai.

Mokymų – diskusijos metu peržiūrėti Telšių regiono savivaldybių pateikti 35 projektiniai pasiūlymai įtraukimui į Telšių regiono funkcinės zonos „Turizmas, kultūra ir verslas“ strategijos projektą. Pasiūlymuose suplanuota 30,2 mln. Eur Europos Sąjungos lėšų. CPVA ekspertas Gediminas Česonis akcentavo, kad Telšių regiono funkcinės zonos „Turizmas, kultūra ir verslas“ strategijos esmė yra bendri investiciniai veiksmai, kurie kurtų bendrumą regione.

2023 m. kovo 1 d. 9 val. organizuojamas Telšių regiono plėtros tarybos kolegijos posėdis nuotoliniu būdu (Zoom platformoje).

Darbotvarkės projekte numatyti 8 klausimai.

2022 m. vasario 15 d. nuotoliniu būdu vyko Telšių regiono plėtros tarybos patariamosios kolegijos partnerių grupės (toliau – Partnerių grupė) posėdis. Partnerių grupė – sudaryta iš verslo organizacijų interesų grupės, profesinių sąjungų organizacijų grupės bei bendruomeninių ir kitų nevyriausybinių organizacijų interesų grupės atstovų.

Posėdžio metu pristatytas Telšių regiono plėtros plano 2014 – 2020 metams įgyvendinimo ataskaitos projektas už 2022 metus, taip pat 2022 –2030 m. Telšių regiono plėtros plano projektas. Parengtiems Telšių regiono plėtros tarybos sprendimų projektams Partnerių grupė pritarė.

Posėdis vyks „Zoom“ platformoje.

Posėdžio darbotvarkės projekto klausimai:

1. Dėl Telšių regiono plėtros tarybos kolegijos 2022 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. K/S-2 „Dėl bendrų veiksmų Telšių regiono funkcinėje zonoje „Turizmas, kultūra ir verslas““ pakeitimo

2. Dėl UAB „NT projektai“ projekto „Modernios ir inovatyvios laiptų gamybinės įmonės įkūrimas Plungėje“ pripažinimo regioninės svarbos projektu

Darbotvarkės projektas

Vieta – kavinė „Provincija“ Laužų k., Rietavo sen., Rietavo sav.

Posėdžio darbotvarkės projekto klausimai:

  1. Dėl Telšių regiono funkcinės zonos „Turizmas, kultūra ir verslas“ strategijos parengimo termino nukėlimo.
  2. Dėl UAB „NT projektai“ projekto „Modernios ir inovatyvios laiptų gamybinės įmonės įkūrimas Plungėje“ pripažinimo regioninės svarbos projektu.
  3. Dėl perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų Telšių regiono žemėlapio ir socialinio būsto plėtros.
  4. Informacija dėl Telšių regiono plėtros plano 2021-2030 m. projekto rengimo.

Darbotvarkės projektas